O książkach odpowiedzialnych społecznie

odpowiedzialność 1. «obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny» 2. «przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś» [za sjp.pwn.pl]

społeczny 1. «odnoszący się do społeczeństwa lub jego części» 2. «wytworzony przez społeczeństwo i będący jego wspólną własnością» 3. «przeznaczony do obsługiwania społeczeństwa» 4. «pracujący bezinteresownie dla dobra jakiejś społeczności» 5. «dotyczący postaw lub działań większości członków społeczeństwa» 6. «zorganizowany przez jakąś społeczność samodzielnie, bez udziału państwa» [za sjp.pwn.pl]


Idea książek odpowiedzialnych społecznie zrodziła się z chęci dzielenia się wartościowymi tytułami, które przybliżają/ tłumaczą/ pozwalają spojrzeć z innej perspektywy na kwestie społeczne, kulturowe, polityczne czy ekonomiczne.

Dziś, kiedy szczególnego znaczenia nabierają słowa Marii Skłodowskiej-Curie: niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć, chcemy stworzyć listę książek, które w tym pomogą. Dadzą podstawę do dialogu opartego na faktach, rzeczowych argumentach, stroniąc od stereotypów, krzywdzących osądów i języka nienawiści.

Korzystajcie z listy książek odpowiedzialnych społecznie. Czytajcie, edukujcie – siebie i innych, tłumaczcie, słuchajcie, zachęcajcie, poddawajcie w wątpliwość. Ale też współtwórzcie ją z nami.

Kasia & Klementyna / Strona 17